.. ปูนซีเมนต์ ตราราชสีห์ ให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคลและการทำงานร่วมกันเป็นทีม เราสนับสนุน
        และให้คุณค่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ และนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การที่เรา
        ได้มาทำงานร่วมกันและได้มาอยู่ในครอบครัวราชสีห์ แล้ว เราจะจูงมือร่วมกันสร้างครอบครัวราชสีห์ ให้น่าอยู่
        และก้าวไปข้างหน้าอย่างแกร่งกล้า

        .. สภาพแวดล้อมในการทำงานของปูนซีเมนต์ ตราราชสีห์ จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะในทุก ๆ ด้านเราจะปฏิบัติ
        หน้าที่ด้วยความเคารพและไว้วางใจกัน และสนับสนุน บุคลากรให้เจริญเติบโตในสายอาชีพอย่างเต็มความสามารถ

        ...........................................................................................................................................................

 1.ผู้แทนขาย/Sales Representative    3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร:

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหาร / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 0-3 ปี อายุ 22-29 ปี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
• บุคลิกดี มีทักษะการสื่อสารดี
• มีใบขับขี่ และมีรถยนต์ส่วนบุคคล
• สามารถออกต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน: ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 34 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
รายละเอียดของงาน:

• ดูแลลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ
• หาตลาดใหม่ และตัวแทนจำหน่ายใหม่

 

สวัสดิการ:

• ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าน้ำมันรถ
• เบี้ยขยัน
• ค่าครองชีพ
• โบนัส
• ประกันอุบัติเหตุ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม

 


โทร : 0-2716-0731-3 ต่อ 24 โทรสาร : 0-2716-1716

อีเมล : wanischaya@tpcc.co.th