ติดต่อเรา


 
 
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด (สำนักงาน)
2034/132-161 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์
ชั้น 34 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: (66-2) 7160-731-3
โทรสาร: (66-2) 7161-716
 

 

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด (โรงงาน)
159 หมู่ 9 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : (66-36) 240800
โทรสาร : ฝ่ายบุคคล/ธุรการ (66-36)240846