กิจกรรมของเรา


ส่งมอบสะพานคอนกรีต ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
วันที่ 21 มิ.ย. 2560 โดยมีนายช่างสุรวุฒิ (ตัวแทนบริษัท), ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 สระบุรี, ผู้แทนจาก กรอ.มน.สระบุรี, หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น, ผู้แทนจากอบต.หนองปลาไหล และสื่อมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมงานส่งมอบสะพานคอนกรีตตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ "ประชารัฐร่วมใจ" ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานฯได้จัดสร้างขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนปูนซีเมนต์จากบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด และอุปกรณ์จากมูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
...............................................................................................................................................

ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ บ้านหนองจาน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ได้เชิญประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ บ้านหนองจาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองจาน โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากองค์การบริหาร ส่วนตำบลหน้าพระลาน,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน หนองจาน และผู้นำชุมชนในท้องถิ่นบ้านหนองจาน เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประจำปี 2560 เพื่อนำงบประมาณไปใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพอนามัยในชุมชน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน และการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง
...............................................................................................................................................

มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 คุณสุรวุฒิ สุวรรณวงค์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตำบลหินซ้อนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 1 ตำบลหินซ้อน ในโอกาสนี้ ได้มอบเครื่องพ่นน้ำ และอุปกรณ์ดับไฟป่า ให้กับคุณสมบัติ มุขแจ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ป่าประจำตำบล ไว้ใช้ในการดับไฟป่า ซึ่งมักจะเกิดในหน้าแล้ง เพื่อการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป
...............................................................................................................................................

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 คุณสุรวุฒิ ได้ไปร่วมงานกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ที่วัดเกาะกลาง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดโดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี,สำนักงานป่าไม้เขต 5 และอำเภอหนองแค ในงานนี้ท่านผู้ว่าฯได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 รวมทั้งปล่อยพันธ์ุปลา เพื่อเป็นศีริมงคล ในงานนี้ทางบริษัทฯได้สนับบสนุนงบประมาณการจัดงานส่วนหนึ่ง โดยคุณสุรวุฒิ ได้รับมอบกล้าพันธ์ุต้นรวงผึ้งจากท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดสระบุรี คุณบัณทิต เทวีทิวารักษ์ ด้วย
...............................................................................................................................................

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
วันที่ 6 เมษายน 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินซ้อน ได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุขึ้น โดยใช้สถานที่ ขององค์การบริการส่วนตำบลหินซ้อน โดยมีท่านกำนันสมนึก อินทรชาติ กำนันตำบลหินซ้อน เป็นประธาน โดยมีคุณสุรวุฒิ สุวรรณวงค์ และคุณศุภวิทช์ เกษร มาร่วมงานด้วย โดยบริษัทฯได้มีการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในงานมีการประกวดการการร้องเพลง โดยผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปของแต่ละหมู่ส่งตัวแทนมาหมู่ละ 1 ท่าน ผู้ชนะเลิศได้แก่นายทวี โสภา หมู่ 9 และช่วงบ่ายมีการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในตำบลหินซ้อน ซึ่งปีนี้มาร่วมงานกันประมาณ 250 ท่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ชื่นมื่น และชุ่มฉ่ำ เป็นที่ประทับใจของบรรดาผู้สูงอายุ และลูกหลาน
...............................................................................................................................................

การจัดสัมมนาเรืองการขับขี่ให้ปลอดภัย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินซ้อน ร่วมกับสาธาณสุขอำเภอแก่งคอย โดยผอ.พัสกร สงวนชาติ ได้ขอใช้สถานที่ ห้องอบรมชั้น2 ของโรงงานบริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ในการจัดสัมมนาเรืองการขับขี่ให้ปลอดภัย โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน เข้าร่วมสัมมนาด้วย และมีผู้เข้าสัมมนาประมาณ 50 ท่าน ในการนี้ ทีมงาน CSR ได้ทำการต้อนรับ และจัดอาหารกลางวัน รับรองผู้เข้าร่วมสัมมนา ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง และประทับใจ
...............................................................................................................................................

ชาวโรงงานปูนราชสีห์ ร่วมกันบริจาคอาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม น้ำดื่ม และปัจจัยต่างๆ
วันที่ 20 มกราคม 2560 น้ำใจของชาวโรงงานปูนราชสีห์ ร่วมกันบริจาคอาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม น้ำดื่ม และปัจจัยต่างๆ มอบให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จังหวัดสระบุรี โดยทีมกิจกรรม CSR รวบรวมนำไปมอบให้ อีกทั้ง สิ่งของบริจาคส่วนหนึ่ง ได้นำไปมอบให้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ ด้วยเช่นกัน
...............................................................................................................................................

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
วันที่ 13 มกราคม 2560 ทีมกิจกรรมบริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัล ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านผังพัฒนา ตำบลหินซ้อน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความสดใสของเด็กๆ เป็นที่ปลื้มใจของบรรดาพี่เลี้ยง คุณครู และผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้
...............................................................................................................................................