กิจกรรมของเรา


ปูนราชสีห์สนับสนุนและร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแก่งคอย
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ฝ่ายปกครอง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยนายอำเภอแก่งคอยคุณเอกพร จุ้ยสำราญ เป็นประธานในงานกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี ปีนี้กำนันทุกตำบลในอำเภอแก่งคอย พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรแพทย์ รวมทั้งผู้ประกอบการภาคเอกชนรายใหญ่ ในพิ้นที่อำเภอแก่งคอย ร่วมงานกันคับคั่ง ในธีมชุดฟุตบอลโลกด้วยบรรยากาศกันเองสนุกสนาน สำหรับตำบลหินซ้อน ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ มาในธีมชุดนักฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นแบบว่า สุโค่ย..ไฮ่ไฮ่..
...............................................................................................................................................

ร่วมกิจกรรมโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐจังหวัดสระบุรีปี 2561 อำเภอวิหารแดง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรีร่วมกับอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐจังหวัดสระบุรีปี 2561 ของอำเภอวิหารแดงขึ้น โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน และมีพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบท อำเภอวิหารแดง จำนวน 92 ครัวเรือน ซึ่งปูนราชสีห์ มีส่วนร่วมในการบริจาคปูนซีเมนต์ในโครงการนี้ โดยร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ในงานนี้มีชาวบ้านที่ได้รับมอบบ้าน นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการในอำเภอวิหารแดง รวมทั้งภาคเอกชนจากบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด สาขาวิหารแดง และบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าฯในครั้งนี้
...............................................................................................................................................

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
วันที่ 19 กรกฎาคม 61 บริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ และวันที่ 24 กรกฎาคม 61ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ของอำเภอแก่งคอย ภายในอบต.ตาลเดี่ยว เป็นการร่วมกิจกรรมกับ หน่วยงานราชการที่ได้ติดต่อประสานงานกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดีมาตลอด
...............................................................................................................................................

จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายวัดต่างๆในตำบลหินซ้อน
วันที่ 26 กรฏฎาคม 2561 ผู้บริหารโรงงานและพนักงานบริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน ผู้นำตำบลหินซ้อน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายวัดต่างๆในตำบลหินซ้อน ได้แก่ วัดหินซ้อนใตฺ้,วัดนิคมซอย 25,วัดบ้านผังพัฒนาราม, วัดถ้ำเขาเขียว,วัดสาย 5 ธรรมมงคล,วัดถ้ำญาณสังวร,วัดท่าเดื่อ,วัดศรีวังม่วง สำนักสงฆ์มุตโตทัย และสำนักแม่ชีปฏิบัติธรรม เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาที่ดีของไทย และความเป็นศิริมงคลกับผู้ร่วมบุญทุกหน่วยงาน
...............................................................................................................................................

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตัดกิ่งไม้ที่พาดเสาไฟฟ้า
28 มิย.61 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตัดกิ่งไม้ที่พาดเสาไฟฟ้าถนนในตำบลหินซ้อน พนักงานโรงงานภูมิใจไทยซีเมนต์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตัดกิ่งไม้พาดสายไฟถนนในตำบลหินซ้อน โดยมีกำนันตำบลหินซ้อน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนานิคม ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณที่พาดสายไฟ เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าตก หรือกระแสไฟฟ้าดับเนื่องจากกิ่งไม้หัก โดยทางโรงงานได้นำน้ำดื่มราชสีห์มาบริการแจกให้กับจิตอาสาผู้ร่วมกิจกรรม ได้ดื่มเพื่อคลายร้อนโดยทั่วกัน
...............................................................................................................................................

ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างบ้านให้เลียงผา
5 พฤษภาคม 2561 ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างบ้านให้เลียงผา เพื่อสมทบเข้ากองทุนบ้านเลียงผาสระบุรี โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้เดินทางมาเพื่อเปิดโครงการป่าในเมือง ซึงเป็นนโยบายของกระทรวง ที่จะให้ ทุกๆเมือง ใช้พื้นที่ของป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ ในงานนี้มีท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี คุณบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ร่วมงานด้วย และจังหวัดสระบุรีได้มีโครงการอนุรักษ์เลียงผาที่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน โดยมีภาคเอกชนที่สำคัญได้แก่่โรงปูนซีเมนต์ทุกรายในจังหวัดสระบุรี เป็นผู้สนับสนุนหลักในงานนี้ตัวแทนบริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ได้มอบป้ายสนับสนุนงบประมาณให้กับท่านรัฐมนตรีฯและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีด้วย
...............................................................................................................................................

คณะทำงานกิจกรรม CSR ออกซุ้มกิจกรรม
26 เมษายน 2561 คณะทำงานกิจกรรม CSR ของโรงงานภูมิใจไทยซีเมนต์ ได้ออกซุ้มกิจกรรมบริการไอศครีม ขนมปัง และน้ำดื่ม ให้กับ ผู้มาใช้บริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน เนื่องในเดือนเมษายนนี้ อำเภอแก่งคอยได้เลือกพื้นที่ตำบลหินซ้อนมาเพื่อให้บริการ โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านหินซ้อนในการจัดกิจกรรม และมีหน่วยงานราชการในอำเภอแก่งคอย เช่น สาธารณสุข เกษตร กศน.กาชาด เป็นต้น รวมทั้งภาคเอกชน ออกซุ้ม ให้บริการ โดยมีท่านนายอำเภอแก่งคอย เป็นประธาน อีกทั้งในงานนี้ยังมีการแจกถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุในตำบลหินซ้อนด้วย
...............................................................................................................................................

มอบน้ำดื่มราชสีห์เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
11 เมษายน 2561 มอบน้ำดื่มราชสีห์เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จุดบริการประชาชนทั้ง 2 แห่งของอบต.หินซ้อน อำเภอแก่งคอย ได้แก่ จุดบริการหน้าอบต.หินซ้อน และจุดบริการแยกสายสี่ ทางไปเขื่อนป่าสัก พร้อมกันนี้คุณสุรวุฒิ ตัวแทนโรงงาน ได้ลงนามใน สมุดตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้วย
...............................................................................................................................................

ปูนราชสีห์ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์
19 เมษายน 2561 อำเภอแก่งคอยจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคุณเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการในหน่วยงานสังกัดอำเภอแก่งคอย หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องภิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมงานเป็นจำนวนมาก และตัวแทนจากปูนราชสีห์ ได้ไปร่วมงานด้วย บรรยากาศอบอุ่น ชุ่มฉ่ำและสนุนสนาน
...............................................................................................................................................

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตำบลหินซ้อนเรียงหินใหญ่
วันที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตำบลหินซ้อนเรียงหินใหญ่ที่บ้านป้าส้มหวานหมู่ 2 ริมแม่น้ำป่าสัก เพื่อกันตลิ่งพังจากการกัดเซาะของแม่น้ำ โดยมีกำนันตำบลหินซ้อน เป็นผู้นำร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน จิตอาสาตำบลหินซ้อน นักศึกษาทันตแพทย์์ฝึกงานร่วมกิจกรรม ในงานนี้บริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด มอบน้ำดื่ม และหินก้อนใหญ่ โดยจิตอาสาช่วยกันทุบให้มีขนาดก้อนพอเหมาะ สำหรับนำไปเรียงริมตลิ่งให้มีความสวยงาม บรรยากาศการทำงานแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็สนุกสนาน
...............................................................................................................................................