กิจกรรมของเรา


กิจกรรมทอดกฐินวัดในตำบลหินซ้อนประจำปี 2560 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
ในช่วงเทศกาลประเพณีทอดกฐินประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 29 ตุลาคม 2560 ทางโรงงานบริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีอันดีงามนี้ โดยได้รวบรวมเงินบริจาคและถวายกองกฐินให้กับวัดต่างๆในตำบลหินซ้อนจำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดนิคมซอย 25,วัดถ้ำญานสังวร,วัดหินซ้อนใต้,วัดผังพัฒนาราม และวัดศรีวังม่วง ขอให้บุญกุศลนี้ ส่งผลให้บริษัทฯมีกิจการเจริญรุ่งเรืือง ทำอะไรก็สำเร็จราบรื่น รวมทั้งพนักงาน ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต สมหวังสมปรารถนา ทุกประการเทอญ..
...............................................................................................................................................

ปูนราชสีห์ร่วมงานวันเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผังสามัคคี
วันที่ 22 กันยายน 2560 คณะทำงานกิจกรรม CSR ปูนราชสีห์ ได้ร่วมงานวันเกษียณอายุราชการ คุณสุพจน์ สมบูรณ์บูรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผังสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในงานนี้ได้ออกซุ้มแจกผลไม้ และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ร่วมงานด้วยบรรยากาศประทับใจ
...............................................................................................................................................

ร่วมพิธีปิดโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 คุณสุรวุฒิ ตัวแทนบริษัทฯ ได้รับเชิญร่วมงานพิธีปิดโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง ต.หัวลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ในงานนี้ได้รับมอบประกาศนียบัตร ในฐานะภาคเอกชนผู้สนับสนุนโครงการ และต้นกล้าไม้จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี คุณบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ และได้ร่วมปลูกป่ากับท่านผู้ว่าฯ ทหาร และชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย
...............................................................................................................................................

ถางหญ้าข้างทางร่วมกับชาวบ้านตำบลหินซ้อนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น. ตัวแทนพนักงานโรงปูนภูมิใจไทยซีเมนต์ และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกับกำนันตำบลหินซ้อน,นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลหินซ้อน ,ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจสภ.หินซ้อน และชาวบ้านตำบลหินซ้อน พร้อมใจกันถางป่าเพื่อสร้างความสามัคคี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางให้เกิดความสะอาดสวยงามปลอดภัย กับผู้ใช้ถนนที่สัญจรไปมา ตั้งแต่จุดซุ้มทางเข้าตำบลหินซ้อน ไปจนถึงโรงปูนภูมิใจไทยซีเมนต์ มีชาวบ้านมาร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก บรรยากาศครึ้มฝนแต่มีความสามัคคีในชุมชนอย่างยิ่ง
...............................................................................................................................................

ปูนราชสีห์ร่วมสนับสนุนโครงการประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน 24 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. ด้วยจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการ "ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน"ประจำปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และได้มอบหมายให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ในส่วนของอำเภอแก่งคอยนั้น ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้กับนางแอ๊ว บุญทิม อายุ 80 ปี ราษฎรชาวบ้านตาด หมู่ที่ 1 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในการนี้ทางอำเภอแก่งคอย ได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี คุณบัณทิตย์ เทวีทิวารักษ์ เป็นประธาน พร้อมภรรยาท่านผู้ว่าฯ ในนามเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ,ท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ,นายอำเภอแก่งคอย ,นายกอบต.ท่ามะปราง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนโครงการประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้านฯ ร่วมแสดงความยินดี และมอบบ้าน ให้กับนางแอ๊ว บุญทิม ที่จะได้บ้านหลังใหม่ ทั้งนี้บริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ในฐานะผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการ ด้วยการบริจาคปูนซีเมนต์ได้รับเชิญเป็นเกียรติในการมอบบ้านให้กับนางแอ๊ว ในครั้งนี้ด้วย
...............................................................................................................................................

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข 14 กรกฎาคม 2560
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00น. อำเภอแก่งคอยโดยคุณเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย รวมทั้งหน่วยงานราชการด้านการปกครอง, ด้านสาธารณสุข และภาคเอกชน ได้ให้การต้อนรับนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธาณสุข ณ ห้องประชุม ไพฑูรย์-บุญจันทร์ นุตราวงษ์ โรงพยาบาลแก่งคอย ในโอกาสมาประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ในประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรบนทางถนน อาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและด้อยโอกาส เพื่อติดตามและให้กำลังใจในการปฎิบัติงาน ในการนี้ ทางอำเภอแก่่งคอยได้เชิญผู้แทนบริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ในฐานะภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ด้านบุคลากรสาธารณสุข ร่วมให้กับต้อนรับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในครั้งนี้ด้วย
...............................................................................................................................................

ส่งมอบสะพานคอนกรีต ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
วันที่ 21 มิ.ย. 2560 โดยมีนายช่างสุรวุฒิ (ตัวแทนบริษัท), ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 สระบุรี, ผู้แทนจาก กรอ.มน.สระบุรี, หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น, ผู้แทนจากอบต.หนองปลาไหล และสื่อมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมงานส่งมอบสะพานคอนกรีตตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ "ประชารัฐร่วมใจ" ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานฯได้จัดสร้างขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนปูนซีเมนต์จากบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด และอุปกรณ์จากมูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
...............................................................................................................................................

ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ บ้านหนองจาน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ได้เชิญประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ บ้านหนองจาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองจาน โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากองค์การบริหาร ส่วนตำบลหน้าพระลาน,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน หนองจาน และผู้นำชุมชนในท้องถิ่นบ้านหนองจาน เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประจำปี 2560 เพื่อนำงบประมาณไปใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพอนามัยในชุมชน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน และการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง
...............................................................................................................................................

มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 คุณสุรวุฒิ สุวรรณวงค์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตำบลหินซ้อนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 1 ตำบลหินซ้อน ในโอกาสนี้ ได้มอบเครื่องพ่นน้ำ และอุปกรณ์ดับไฟป่า ให้กับคุณสมบัติ มุขแจ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ป่าประจำตำบล ไว้ใช้ในการดับไฟป่า ซึ่งมักจะเกิดในหน้าแล้ง เพื่อการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป
...............................................................................................................................................

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 คุณสุรวุฒิ ได้ไปร่วมงานกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ที่วัดเกาะกลาง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดโดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี,สำนักงานป่าไม้เขต 5 และอำเภอหนองแค ในงานนี้ท่านผู้ว่าฯได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 รวมทั้งปล่อยพันธ์ุปลา เพื่อเป็นศีริมงคล ในงานนี้ทางบริษัทฯได้สนับบสนุนงบประมาณการจัดงานส่วนหนึ่ง โดยคุณสุรวุฒิ ได้รับมอบกล้าพันธ์ุต้นรวงผึ้งจากท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดสระบุรี คุณบัณทิต เทวีทิวารักษ์ ด้วย
...............................................................................................................................................