กิจกรรมของเรา


8 สิงหาคม 2562 กิจกรรมโครงการปูนราชสีห์มอบป่าให้ชุมชนปี 2562
8 สิงหาคม 2562 กิจกรรมโครงการปูนราชสีห์มอบป่าให้ชุมชนปี 2562 โครงการปูนราชสีห์มอบป่าให้กับชุมชนในปี 2562 นี้ โรงงานร่วมกับโรงเรียนบ้านหินซ้อน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ตลาดนัดหมู่ 1 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายดุรงค์ฤทธิ๋ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการนี้เป็นการจัดปลูกป่าเพื่อเทอดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมราชวงค์ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน กำนันตำบลหินซ้อน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ในตำบลหินซ้อน หัวหน้าหน่วยงานราชการและข้าราชการทุกหน่วย นักเรียน พนักงานโรงงานภูมิใจไทยซีเมนต์ จิตอาสาและชาวบ้านในตำบลหินซ้อนกว่า 200 คน มาร่วมกิจกรรมปูนราชสัห์มอบป่าให้ชุมชนในครั้งนี้ และทางโรงงานจัดเลี้ยงอาหาร ขนม น้ำดื่มให้แก่ผู้ร่วมงานด้วย ต้นไม้ที่นายอำเภอปลูกครั้งนี้คือต้นพะยูง นอกจากนั้นยังมีต้นกัลปพกษ์ ขัยพฤกษ์ ยางนา กาสะลอง และไม้ยืนต้นไม้ดอกต่างๆจำนวนกว่า 120 ต้น บรรยากาศเป็นไปด้วยตวามชื่นมื่น สนุกสนาน ที่ทุกคนได้มีส่วนช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และจะเป็นป่าที่ยั่งยืนให้ชุมชนต่อไป
...............................................................................................................................................

13 กรกฎาคม 2562 สนับสนุนและร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 วัดหินซ้อนใต้ ตำบลหินซ้อน
13 กรกฎาคม 2562 สนับสนุนและร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 วัดหินซ้อนใต้ ตำบลหินซ้อน ในปี2562 บริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 โดยขบวนแห่เริ่มจากอบต.หินซ้อน เก้าโมงเช้า ใช้ขบวนเดินแห่ไปที่วัดหินซ้อนใต้ ซึ่งใช้เป็นวัดศูนย์กลางในการทำพิธีถวายเทียนพรรษา และนิมนต์เจ้าอาวาสวัดในตำบล 8 วัด และถวายสำนักสงฆ์ในตำบล 2 แห่ง โดยมีนายสันติ ลิ้มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน เป็นประธาน ในกิจกรรมนี้มีพนักงานปูนราชสีห์ เข้าร่วมขบวนแห่ด้วย เป็นการสืบสานประเพณีทางศาสนาอันดียิ่ง และอิ่มบุญ อิ่มใจไปด้วยกัน
...............................................................................................................................................

12 กรกฎาคม 2562 สนับสนุนและร่วมกิจกรรมประเพณีแ่เทียนพรรษาประจำปี 2562 วัดหาดสองแคว ตำบลท่าคล้อ
12 กรกฎาคม 2562 สนับสนุนและร่วมกิจกรรมประเพณีแ่เทียนพรรษาประจำปี 2562 วัดหาดสองแคว ตำบลท่าคล้อ ในปี2562 นี้ตำบลท่าคล้อ โดยนายทนงยุทธ จันทกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้จัดประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 โดยขบวนแห่เริ่มจากอบต.ท่าคล้อ ตั้งแต่เก้าโมงเช้า เป็นขบวนยาวรอบตำบล และวนมาจัดพิธีถวายเทียนพรรษาที่วัดหาดสองแคว ซึ่งเป็นวัดหลักของปีนี้ ในเวลาบ่ายโมง และนิมนต์เจ้าอาวาสแต่ละวัดในพื้นที่ตำบลท่าคล้อ จำนวน 10 วัด มารับเทียนพรรษาพร้อมกัน เพื่อความสะดวกของชาวบ้านและพระสงฆ์ ด้วยบรรยากาศครื่้นเครง แต่เรียบง่าย เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย อันดียิ่ง โดยมีผู้แทนกลุมโรงปูน ได้แก่ ปูนซีเมนต์ไทย(แก่งคอย) ปูนซีเมนต์นครหลวง ภูมิใจไทยซีเมนต์ ร่วมงานด้วย
...............................................................................................................................................

27 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เหมืองดินซีเมนต์ บ้านหนองจานปี 2562
27 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เหมืองดินซีเมนต์ บ้านหนองจานปี 2562 ด้วยบริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด มีประทานบัตรเหมืองดินซีเมนต์ ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านหนองจาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และมีการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ มาตั้งแต่ปี 2558 บริหารงานโดยคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วยผู้นำชุมชนในท้องที่ ผู้แทนจากอบต.หน้าพระลาน รพสต.บ้านหนองจาน และโรงเรียนบ้านหนองจาน โดยในปี2562 นี้จัดการประชุมที่รพสต.บ้านหนองจาน ในการจัดสรรงบประมาณกองทุนฯด้วยความโปร่งใส มีผู้แทนจากบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และการประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง
...............................................................................................................................................

11 มิถุนายน 2562 ต้อนรับคณะผู้ทวนสอบ โครงการ CSR DPIM ซึ่งเป็นมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
11 มิถุนายน 2562 ต้อนรับคณะผู้ทวนสอบ โครงการ CSR DPIM ซึ่งเป็นมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ด้วยในปี 2562 ทางบริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการ CSR DPIM เป็นการกำหนดมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร) ประเภทผู้ประกอบการเหมืองแร่ ตามวัตถุประสงค์ของกพร.ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของผู้ประกอบการเหมืองแร่, โรงโม่ ,โรงแต่งแร่ และโรงประกอบโลหกรรม โดยผู้ทวนสอบเป็นข้าราชการมาจากกพร.2 ท่าน และสถาบันไอเอสโอ 2 ท่าน มีการบรรยายเกียวกับความเป็นมาโรงงาน นโยบายผู้บริหาร มีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พนักงาน ทบทวนข้อกฎหมายต่างๆ ชมเหมืองหินปูน การสานเสวนาร่วมกับชาวบ้านหมู่ 1 ตำบลหินซ้อน การเยี่ยมชมโครงการช่างปูนน้อย สนับสนุนการทำกระเบื้องปูพื้นสวยงามโดยใช้ปูนซีเมนต์ตราราชสีห์ ที่โรงเรียนบ้านหินซ้อน การเสนอโครงการ CSR ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมของบริษัทฯ ด้วยความเป็นกันเอง และรับทราบข้อมูล CSR ของบริษัทฯได้ครบถ้วน รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้บริษัทฯได้ปรับปรุงพัฒนาต่อไป โดยผลการทวนสอบบริษัทฯได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR DPIM เป็นที่เรียบร้อย
...............................................................................................................................................

บริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน
สืบเนื่องจากได้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ในพื้นที่ตำบลหินซ้อน และตำบลท่าคล้อ สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนตำบลหินซ้อนจำนวน 240 หลัง และตำบลท่าคล้อเสียหาย 104 หลัง ผู้บริหารบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด จึงได้อนุมัติเงินให้ความช่วยเหลือให้กับตำบลหินซ้อนจำนวน 3000,000 บาท โดยมีการมอบให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 62 และตำบลท่าคล้อจำนวน 30,000 บาท มอบให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน ได้ประชุมกันในหน่วยงาน สรุปว่าจัดสรรเงินที่ได้รับบริจาคมาจากบริษัทฯ ให้กับผู้ที่ประสบภัยและไม่ได้สิทธิรับการเยียวยาจากทางราชการจำนวน 3 ราย นอกจากนั้นแบ่งเป็นส่วนๆในจำนวนเงินเท่าๆกัน เพื่อให้ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายในตำบลหินซ้อน ได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน บรรยากาศในการมอบเต็มไปด้วยความปลื้มใจของผู้มอบและชาวบ้าน ผู้ร่วมงานทุกคน
...............................................................................................................................................

29 พฤษภาคม 62 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
29 พฤษภาคม 62 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดวัดผังพัฒนาราม อำเภอแก่งคอยโดยนายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร ปลัดอำเภออาวุโส ประธานกิจกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนในตำบลหินซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน และประชาชนจิตอาสา แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันทำความสะอาดวัดผังพัฒนาราม หมู่ 8 ตำบลหินซ้อน ในงานนี้โรงงานปูนราชสีห์บริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด โดยนายช่างอดิศักดิ์ เดชไพรขลา ผู้จัดการฝ่ายโรงโม่และสิ่งแวดล้อม นำทีมงานพร้อมเครื่องตัดหญ้า มาช่วยกันตัดหญ้า และทำความสะอาดวัด ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา ทำให้เปียกปอนไปตามกัน
...............................................................................................................................................

3 พฤษภาคม 62 ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานผู้ประสบวาตภัยตำบลหินซ้อน
3 พฤษภาคม 62 ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานผู้ประสบวาตภัยตำบลหินซ้อน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 62 ได้เกิดภัยธรรมชาติพายุฤดูร้อนในเขตตำบลหินซ้อน โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ 5 กับหมู่ 2 ได้รับผลกระทบอย่างมาก ตลอดจนศาสนสถานได้รับคว่มเสียหาย รวมความเสียหายทั้งตำบลประมาณ 240 หลังคาเรือน ในการนี้ สำนักพระราชวังจึงได้ให้อำเภอแก่งคอยสำรวจความเสียหาย และรับถุงยังชีพพระราชทานมาให้แก่ผู้ประสบภัย โดยมีนายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ เป็นประธานในการมอบ ณ หอประชุมอง๕์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน และมีกำนันตำบลหินซ้อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และผู้แทนบริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ด้วยความปลื้มปิติ ที่หลวงท่านให้การช่วยเหลือ อย่างทันท่วงที
...............................................................................................................................................

17 พฤษภาคม 62 ผู้แทนบริษัทร่วมงานวันสถาปนากรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์
17 พฤษภาคม 62 ผู้แทนบริษัทร่วมงานวันสถาปนากรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ บริษัทฯได้รับเชิญจากกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ให้ร่วมงานวันสถาปนากรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ครบรอบ 38 ปี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมงานด้วย พร้อมกับอดีตผู้บัญชาการ กรมทหารม้าที่ 5 ทุกท่าน รวมทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง.ในส่วนผู้แทนบริษัทฯได้ให้นายสุรวุฒิ สุวรรณวงค์ ผู้จัดการฝ่าย CSR ร่วมงานโดยมี พอ.อาจิณ ปัทมจิตร ผู้บัญชาการฯท่านปัจจุบัน ให้การต้อนรับ ในงานมีการเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลและเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันให้กับแขกผู้ร่วมงาน ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
...............................................................................................................................................

24 เมษายน 2562 โรงงานจัดโครงการเอกซเรย์ปอดและทรวงอกให้กับชาวบ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
24 เมษายน 2562 โรงงานจัดโครงการเอกซเรย์ปอดและทรวงอกให้กับชาวบ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่โรงงานบริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัดได้จัดกิจกรรมโครงการเอกซเรย์ปอดและทรวงอกให้กับชาวบ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ในพื้นที่หมู่ 2,5,6,9 ของตำบลหินซ่้อน และพื้นที่หมู่่ 11 ของตำบลท่าคล้อ โดยใช้รถเอกซเรย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และใช้โรงอาหารของโรงงานเป็นสถานที่ตรวจ มีผู้เข้าใช้บริการในครั้งนี้ประมาาณ 200 คน มีกำนันตำบลหินซ้อน ผู้นำชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน เข้าร่วมให้บริการด้วย อีกทั้งยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหินซ้อน มาช่วยให้บริการตรวจวัดความดันด้วย
...............................................................................................................................................