บริการการตลาด

บริษัทฯมีความพร้อมในการให้บริการด้านการขนส่งปูนซีเมนต์ ราชสีห์ ให้กับลูกค้าทุกรายที่ต้องการให้บริษัทจัดส่งให้ทั้งปูนซีเมนต์ชนิดผง และถุงไปยังหน่วยงาน
หรือโครงการก่อสร้างในทุกพื้นที่ ได้ทุกวันทุกเวลา

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

สำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ที่สนใจและประสงค์ที่จะขอเป็นผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ขายต่าง ๆ โปรดติดต่อมาที่ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯได้ในทุกวัน
ระหว่างเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น. หรือติดต่อทาง E-Mail Address :
podsavee@tpcc.co.th